Close
Vaš broj telefona.
Dragi prijatelji. Naš proizvod je ekološki prihvatljiv. Samo vodonepropusna septicka jama je ekološki prihvatljiva. Nema smisla uporedjivati septicku jamu iz koje odpadna voda ide u zemlju sa našim sistemom. Zagadjenje životne sredine danas je neprihvatljivo. Naša deca rastu na ovoj zemlji.

Na Zlatiboru i Tari više nije moguće praviti klasične propusne septičke jame prilikom izgradnje kuća. Štaviše, širom Srbije već je zabranjeno korišćenje klasičnih septičkih jama u izgradnji objekata za privredu. Pitanje je vremena kada će vlada zabraniti septičke jame za sve. Dozvoljeno je koristiti plastične rezervoare kao septičku jamu koja zahteva pražnjenje. U nastavku dajemo poređenje ekonomije kupovine i korišćenja plastične septičke jame i autonomne kanalizacije. Valuta RSD