Close
Vaš broj telefona.
Ovaj odeljak će opisati postupak glavne operacije tokom standardne instalacije bilo koji model stanice za prečišćavanje otpadnih voda.
Za određene detalje za instalaciju vašeg odabranog modela obratite se odgovarajućem
Odeljak Tehničke dokumentacije ovde
1. Pre početka rada instalacije potrebno je označiti lokaciju cevi veze kuće i stanice,
Lokaciju samog stanice kao i lokaciju drenaže.
2. Kreirajte kanale za povezivanje kuće i BIO jame, instalirajte cevi na ovaj način,
da bi se osigurao prirodni tok otpadnih voda u ovoj cevi, to jest, njegov ugao.
3. Napravite rupu za stanicu, tako da se cev iz tačke 2 tačno poklapa sa ulaznom rupom u stanici.
4. Ako to zahteva model stanice, izbetonirati armiranu betonsku ploču debljine 100-150 mm
5. Ukoliko situacija zahteva, potrebno je smanjiti nivo podzemnih voda ispod nivoa iskopa
6. Postepeno punite stanicu čistom vodom, dok je istovremeno punite peskom,
tako da je nivo peska i vode na istom nivou,
čime se izbegava pritisak unutar ili izvan tela stanice. Pesak se mora proliti vodom kako bi se izbegle šupljine.
7. Napravite jamu u blizini za kutiju sa kompresorom ako to zahteva model stanice.
8. Povežite cev za dovod vazduha od kompresora do BIO septičke jame.
9. Napravite odabranu vrstu drenaže čiste vode. Detalji ovde
10. Priključite struju na kompresor.
11. Pokrenite stanicu.