Close
Vaš broj telefona.
Industrija za prečišćavanje otpadnih voda iz privatnih kuća koje nisu priključene na centralni kanalizacioni sistem postoji dugo vremena. Nažalost, u Srbiji na zakonodavnom nivou ne postoji čak ni takva definicija objekta – PPOV (postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda). Informacije od 26.04.2023

Za entuzijaste i zainteresovane, u nastavku donosimo neke regulatorne dokumente usvojene na nivou vlada relevantnih zemalja.

1. Evropska unija. Compendium des systèmes et technologies d’assainissement. 2e édition actualisée. Na francuskom. Mesto izdavanja www.eawag.ch
2. Rusija. Инженерные сети наружные. Системы канализации автономные с септиками и подземной фильтрацией сточных вод. Правила монтажа и контроль выполнения работ. ГОСТ Р 70818-2023 Na ruskom. Mesto izdavanja www.stroyinf.ru