Close
Vaš broj telefona.
Preporučujemo odvođenje prečišćene vode kroz perforiranu cev gravitacijom u zemlju. Drugi metode ovde
Širina jarka za drenažnu cev mora biti najmanje 60 cm. Drenažna cev treba da leži u zemlji na 20 cm peska, 50 cm lomljenog kamena fr. 20/40. Drobljeni kamen je odozgo obložen geofabrikom, koji štiti lomljeni kamen i drenažnu cev od zamućenja zemljom.
Preporučeni nagib drenaže: %1. Rastojanje između drenažnih cevi (ako se drenaža postavlja u dva ili više vodova): 1,5 m Širina drenažnog jarka: 0,6 m Dužina 1 drenažnog navoja ne bi trebalo da prelazi 25 linearnih metara. Dužina drenažne cevi se određuje u zavisnosti od koeficijenta filtracije tla; kako da izračunate koeficijent pogledajte
ovde.
Drenaža BIO septičke jame
Različiti nivoi rezanja rupa u drenažnoj cevi su neophodni za ravnomerna raspodela filtracije prečišćene vode u zemlju.