Close
Vaš broj telefona.
Мožete nas kontaktirati putem naručivanja povratnog poziva.
Komentar.
Cena autonomne kanalizacije zavisi od parametara u vašem domaćinstvu i količine potrošnje kanalizacione vode.

Po našem iskustvu cena za četvoročlana domaćinstva kreće od 199.000 RSD (bez PDV).

Za osmočlana domaćinstva od 311.000 RSD (bez PDV). Pozovite nas kako bismo mogli da napravimo precizniju ponudu na osnovu vaših podataka.

Cena ugradnje kreće od 16.000 RSD (bez PDV). I ona zavisi od procene stručnog lica po izlasku na teren.